Login Success!!

限时优惠,切勿错过!

订购日期 :现在 - 2019年3月10日 |  出发日期 : 2019年3月1日 - 2019年11月22日

更多与马印航空飞行的理由

机上娱乐

宽敞椅距

免费行李托运

机上餐饮

USB端口

全服商务舱

**产品仅受特定航班的限制.

在malindoholidays.com购买旅游配套以节省更多。 malindoholidays.com


从广州出发 收起
To
吉隆坡 (KUL)
经济舱 (单程)
基本票价

CNY 410 起
经济舱 (单程)
含税票价

CNY 580 起
商务舱 (单程)
基本票价

CNY 1,710 起
商务舱 (单程)
含税票价

CNY 1,880 起
To
槟城 (PEN)
经济舱 (单程)
基本票价

CNY 430 起
经济舱 (单程)
含税票价

CNY 680 起
商务舱 (单程)
基本票价

CNY 2,130 起
商务舱 (单程)
含税票价

CNY 2,380 起
To
古晋 (KCH)
经济舱 (单程)
基本票价

CNY 430 起
经济舱 (单程)
含税票价

CNY 680 起
商务舱 (单程)
基本票价

CNY 2,330 起
商务舱 (单程)
含税票价

CNY 2,580 起
To
金边 (PNH)
经济舱 (单程)
基本票价

CNY 430 起
经济舱 (单程)
含税票价

CNY 680 起
商务舱 (单程)
基本票价

CNY 2,330 起
商务舱 (单程)
含税票价

CNY 2,580 起
To
雅加达 (CGK)
经济舱 (单程)
基本票价

CNY 530 起
经济舱 (单程)
含税票价

CNY 780 起
商务舱 (单程)
基本票价

CNY 2,330 起
商务舱 (单程)
含税票价

CNY 2,580 起
To
达卡 (DAC)
经济舱 (单程)
基本票价

CNY 630 起
经济舱 (单程)
含税票价

CNY 880 起
商务舱 (单程)
基本票价

CNY 2,930 起
商务舱 (单程)
含税票价

CNY 3,180 起
To
哥打京那巴鲁 (BKI)
经济舱 (单程)
基本票价

CNY 710 起
经济舱 (单程)
含税票价

CNY 880 起
商务舱 (单程)
基本票价

CNY 2,510 起
商务舱 (单程)
含税票价

CNY 2,680 起
To
加德满都 (KTM)
经济舱 (单程)
基本票价

CNY 1,230 起
经济舱 (单程)
含税票价

CNY 1,480 起
商务舱 (单程)
基本票价

CNY 3,030 起
商务舱 (单程)
含税票价

CNY 3,280 起
武汉 (WUH)收起
To
哥打京那巴鲁 (BKI)
经济舱 (单程)
基本票价

CNY 610 起
经济舱 (单程)
含税票价

CNY 780 起
商务舱 (单程)
基本票价

CNY 1,910 起
商务舱 (单程)
含税票价

CNY 2,080 起

天津 (TSN)收起
To
哥打京那巴鲁 (BKI)
经济舱 (单程)
基本票价

CNY 810 起
经济舱 (单程)
含税票价

CNY 980 起
商务舱 (单程)
基本票价

CNY 2,310 起
商务舱 (单程)
含税票价

CNY 2,480 起

重庆 (CKG)收起
To
哥打京那巴鲁 (BKI)
经济舱 (单程)
基本票价

CNY 810 起
经济舱 (单程)
含税票价

CNY 980 起
商务舱 (单程)
基本票价

CNY 1,610 起
商务舱 (单程)
含税票价

CNY 1,780 起

`长沙 (CSX)收起
To
哥打京那巴鲁 (BKI)
经济舱 (单程)
基本票价

CNY 910 起
经济舱 (单程)
含税票价

CNY 1,080 起
商务舱 (单程)
基本票价

CNY 1,610 起
商务舱 (单程)
含税票价

CNY 1,780 起

条款和条件:

  • 订购日期:2019年3月04日 - 2019年3月10日
  • 出发日期:2019年3月1日 - 2019年11月22日
  • 以上优惠只适用于Malindo Air航班。
  • 优惠机位有限,不包括出游高峰期。
  • 已缴付航费恕不接受退款要求。
  • 以上优惠不适用于在航班后备名单的乘客。
  • 如有更改航班日期和时间的需要,必须在出发前4小时提出。
    乘客需根据当时的机位销售情况而支付更改航班费的相关费用。
  • Malindo Airways Sdn Bhd在任何时候拥有绝对权力更改以上优惠的任何细节,恕未能提早通知。