Login Success!!

Waran Perjalanan Udara Awam


Pengenalan kepada WPUA Batik Air


Batik Air merupakan syarikat penerbangan rasmi untuk para pegawai Kerajaan Persekutuan dan Negeri Malaysia untuk terbang bertugas di dalam dan luar negara.

Semua ejen pelancongan yang berdaftar dengan kementerian atau jabatan kerajaan Persekutuan perlu mendaftar dengan Batik Air melalui Borang Pendaftaran Agensi Pelancongan Kerajaan. Agensi pelancongan kerajaan yang Batik Air lantik akan menikmati keistimewaan yang kami sediakan.

Kami akan mengambil masa seminggu dari tarikh pendaftaran untuk memproses semua permohonan.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi kami.