Login Success!!

Waran Perjalanan Udara Awam


Pembatalan Akaun Pukal


  • Tiga (3) salinan Borang Kew. 310 perlu dilengkapkan oleh PTJ yang terbabit selepas mengesahkan Akaun Pukal yang hendak dibatalkan.
  • Salinan pertama perlu dihantar ke Malindo Air dan salinan kedua hendaklah dihantar kepada PTJ yang terbabit. Salinan ketiga adalah untuk rujukan pihak JANM Cawangan.
  • Malindo Air akan memastikan bahawa salinan asal Borang Kew. 310 akan dihantar kepada Pejabat Perakaunan (AO) bersama-sama AP503 selewat-lewatnya pada 5hb bulan berikutnya.