Login Success!!

Latest News

Browse through the latest updates and promotions here.


Do cơn bão USAGI, chuyến bay của chúng tôi đến Thành phố Hồ Chí Minh

25 Tháng Mười Một 2018
by Malindoair by Malindoair

Do ảnh hưởng của bão US‎AGI, nên chuyến bay của chúng tôi đên Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25/11/2018 sẽ được chuyển sang giờ khởi hành mới ngày 26/11/2018 chi tiết như sau :

Full Story

Baggage Allowance Revision effective 1st December 2017

01 Tháng Mười Hai 2017
by Malindoair by Malindoair

Full Story

MALINDO AIR TOUCHED DOWN IN PHNOM PENH, CAMBODIA

01 Tháng Mười Hai 2017
by Malindoair by Malindoair

Full Story