Login Success!!

Latest News

Browse through the latest updates and promotions here.


Do cơn bão USAGI, chuyến bay của chúng tôi đến Thành phố Hồ Chí Minh

25 Tháng Mười Một 2018
by Malindoair by Malindoair

Do ảnh hưởng của bão US‎AGI, nên chuyến bay của chúng tôi đên Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25/11/2018 sẽ được chuyển sang giờ khởi hành mới ngày 26/11/2018 chi tiết như sau :

OD561 dự kiến khởi hành từ Kuala Lumpur KLIA lúc 13:05 và dự kiến đáp tại thành phố Hồ Chí Minh ‎lúc 14:10.

OD562 dự kiến khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh lúc 14:50 và đáp tại Kuala Lumpur KLIA ‎lúc 17:55.

Quý khách có thể liên lạc với chúng tôi ở số bộ phân ‎chăm sóc khách hàng +603-78415388 or với phòng vé +84 2839152023.For further enquiries, visit www.malindoair.com, write in to Customer Care at [email protected] or contact the Call Centre at (60)3-7841 5388 from 9am to 9pm daily.

We’re friendly! Connect with us on our official Facebook page for the latest updates and promotions.

For updates on Malindo Air’s latest activities and promotions, connect with us via
Back to Latest News